Επιδότηση έως 5.000€ για κατασκευή e-shop

Αναλαμβάνουμε την εξολοκλήρου κατασκευή - διαμόρφωση αλλά και την φιλοξενία του e-shop σας, όπως και την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου σας.

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η Ideation αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου σας και την υλοποίηση ενός σύγχρονου με όλες τις προδιαγραφές eshop. Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση ενδιαφέροντος με *μήνυμα «ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και η ομάδα μας θα σας καλέσει άμεσα, ή καλέστε μας απευθείας στο 210 66 12 559 | sales@ideation.gr .

Websites

Κατασκευή ιστοσελίδων με γρήγορη φόρτωση & επαγγελματικό σχεδιασμό.

E-Commerce

Προσεγγίστε περισσότερους πελάτες, μεγιστοποιώντας τα κέρδη σας.

Graphic Design

Raster & Vector Ggraphics

Σχεδιάζουμε έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον πελάτη.

Social Media Marketing

Facebook-Insta Junkies

Τα νέα μέσα ήρθαν για να μείνουν. Μην μένετε πίσω…

SEO Optimization

We are SEO experts

Google campagnes, SEO και Ad words. Μην τρομάζετε θα σας τα μάθουμε όλα.

HIRE US RIGHT NOW!

(+30) 210 66 12 559 / sales@ideation.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Stay In Touch

213 03 59 962 | sales@ideation.gr